PARANDUSTÖÖKOJA REGISTREERIMINE

Hea parandusmeister
või töökoja omanik!

Viljandi linn on kuulutanud UNESCO loovlinnana selle aasta parandamisele pühendatud aastaks. Seetõttu on muuhulgas erilise tähelepanu all kõik tegevused, mis aitavad asjade eluiga pikendada või neile uus kasutus anda. Teema-aasta raames oleme otsustanud kaardistada kõik Viljandi linnas ja maakonnas asuvad parandustöökojad, mille teenused on kõigile huvilistele avatud. Oodatud on kõikvõimalikud töökojad: kellaparandus, mööbliparandus, kingaparandus, rõivaparandus ja kõik muud parandused.

Kokku kogutud info põhjal valmib parandustöökodade kaart, mida tutvustatakse nii linnaelanikele kui külalistele erinevate teabekanalite kaudu. Kõige selle eesmärgiks on tunnustada osavaid ja taaskasutust väärtustavaid meistreid ja viia neid kokku nõu- ja abivajajatega. Andmeid kogub loovlinna korraldustoimkond aasta lõpuni, kuid esimese kaardiverisooni loodame valmis saada hiljemalt mai lõpuks.

Parandustöökodade kaart Google Maps keskkonnas jääb kindlasti avatuks selle aasta lõpuni aga kui leiab kasutajate poolt sooja vastuvõtu, siis kauemgi!

Registreeri enda töökoda


  Kasutame lisatud infot Teie reklaamimiseks meistrite kaardil.

  Asjad, mida parandan*Kasutame lisatud infot Teie reklaamimiseks parandustöökodade kaardil. Kaardilt on võimalik otsida erinevaid parandustöökodasid Google otsingule sarnaselt. Loetlege võimalikult detailselt, mida Te parandate. Lisame loetelu kaardile. Kui parandustöökoja otsija kasutab otsingusõnadena näiteks sõnu "jalgratas", "sokid", "kummut", "püksid" jne, siis saab ta otsingu tulemusel leida kõik töökojad ja nende asukohad Viljandimaal, kes teda huvitava parandustööga tegelevad!

  Pildid parandustöödest Pildi maksimaalne suurus on 4mb. Kasutame lisatud fotosid Teie reklaamimiseks parandustööde kaardil. Soovi korral võite meile saata lisapilte bonifatiusegild@gmail.com.


  Kas tead veel mõnd parandajat või töökoda? Lisa palun info (Nimi, telefoninumber, e-mail, veebileht või Facebooki leht jmt) nende kohta allolevale väljale. Meie võtame nendega ühendust!

  Kas Te võtate inimesi oma töökojas kohapeal vastu?* Kui vastate sellele küsimusele "Jah", siis palun kirjutage allapoole mis päevadel ja kellaaegadel Teie töökoda on avatud! Kui vastate "Ei", siis palun kirjeldage, mis viisil Teiega saab kontakteeruda ja tellimusi esitada!

  Lisainfo

  Olen nõus, et minu andmed avaldatakse Viljandi UNESCO loovlinn parandustöökodade kaardil ja et neid jagatakse avalikult vähemalt 2021. aasta lõpuni. Edasises kasutuses lepitakse eraldi kokku.*

  Soovin edaspidi saada infot ja uudised UNESCO loovlinna tegemiste kohta enda e-posti aadressile.

  Olen nõus osalema parandusteemalistes õpitubades juhendajana.