PARANDUSTÖÖKOJA REGISTREERIMINE

Hea parandusmeister
või töökoja omanik!

Viljandi linn on kuulutanud UNESCO loovlinnana selle aasta parandamisele pühendatud aastaks. Seetõttu on muuhulgas erilise tähelepanu all kõik tegevused, mis aitavad asjade eluiga pikendada või neile uus kasutus anda. Teema-aasta raames oleme otsustanud kaardistada kõik Viljandi linnas ja maakonnas asuvad parandustöökojad, mille teenused on kõigile huvilistele avatud. Oodatud on kõikvõimalikud töökojad: kellaparandus, mööbliparandus, kingaparandus, rõivaparandus ja kõik muud parandused.

Kokku kogutud info põhjal valmib parandustöökodade kaart, mida tutvustatakse nii linnaelanikele kui külalistele erinevate teabekanalite kaudu. Kõige selle eesmärgiks on tunnustada osavaid ja taaskasutust väärtustavaid meistreid ja viia neid kokku nõu- ja abivajajatega. Andmeid kogub loovlinna korraldustoimkond aasta lõpuni, kuid esimese kaardiverisooni loodame valmis saada hiljemalt mai lõpuks.

Parandustöökodade kaart Google Maps keskkonnas saab vaadata SIIT.

Registreeri enda töökoda


  Kasutame
  lisatud infot Teie reklaamimiseks meistrite kaardil.

  Asjad, mida parandan*Kasutame lisatud infot Teie reklaamimiseks
  parandustöökodade kaardil. Kaardilt on võimalik otsida erinevaid parandustöökodasid Google otsingule sarnaselt.
  Loetlege võimalikult detailselt, mida Te parandate. Lisame loetelu kaardile. Kui parandustöökoja otsija kasutab
  otsingusõnadena näiteks sõnu "jalgratas", "sokid", "kummut", "püksid" jne, siis saab ta otsingu tulemusel leida
  kõik töökojad ja nende asukohad Viljandimaal, kes teda huvitava parandustööga tegelevad!

  Pildid parandustöödest Pildi maksimaalne suurus on 4mb. Kasutame lisatud
  fotosid Teie reklaamimiseks parandustööde kaardil. Soovi korral võite meile saata lisapilte bonifatiusegild@gmail.com.  Kas tead veel mõnd parandajat või töökoda? Lisa palun info (Nimi,
  telefoninumber, e-mail, veebileht või Facebooki leht jmt) nende kohta allolevale väljale. Meie võtame nendega
  ühendust!

  Kas Te võtate inimesi oma töökojas kohapeal vastu?* Kui vastate sellele küsimusele "Jah", siis
  palun kirjutage allapoole mis päevadel ja kellaaegadel Teie töökoda on avatud! Kui vastate "Ei", siis palun
  kirjeldage, mis viisil Teiega saab kontakteeruda ja tellimusi esitada!

  Kas Teil oleks huvi osaleda enda parandustöökojaga Viljandi Hansapäevadel parandustöökodade
  alal?*

  Avame Hansapäevadel parandustöökojad kõigile huvilistele, töökodade ala asub Pärimusmuusika aida juures.

  Lisainfo


  Olen nõus, et minu andmed lisatakse UNESCO loovlinn Viljandi parandustöökodade kaardil ja et neid jagatakse avalikult. Kui ma enam ei soovi kaardil olla, siis annan sellest kaardi koostajatele teada.*


  Soovin edaspidi saada infot ja uudised UNESCO loovlinna tegemiste kohta enda e-posti aadressile.


  Olen nõus osalema parandusteemalistes õpitubades juhendajana.